Finansal Tabloların Denetimi

Panopticon Bağımsız Denetim A.Ş., finansal tabloların denetimi hizmetiyle müşterilerinin finansal raporlamalarının güvenilirliğini ve doğruluğunu sağlamayı amaçlamaktadır. Bu hizmet kapsamında, şirketin deneyimli ve uzman kadrosu, müşterilerin finansal tablolarını ve mali verilerini inceleyerek, uluslararası standartlara uygunluğunu ve yasal gerekliliklere uyumunu değerlendirir. Finansal tabloların denetimi, aşağıdaki temel süreçleri içerir:

Planlama: Denetim süreci, denetçilerin denetim hedeflerini belirlemesi ve denetim stratejisi oluşturmasıyla başlar. Bu aşamada, denetim ekibi, müşterinin iş süreçlerini, risklerini ve kontrol mekanizmalarını analiz eder.

Risk Değerlendirmesi: Denetçiler, finansal tablolarla ilgili potansiyel riskleri ve hataları belirlemek için risk değerlendirmesi yapar. Bu değerlendirme sonucunda, öncelikli risk alanlarına odaklanarak denetim faaliyetlerini planlarlar.

İç Kontrol Sistemi İncelemesi: Denetim ekibi, müşterinin iç kontrol sisteminin etkinliğini değerlendirmek için detaylı bir inceleme yapar. Bu süreçte, denetçiler, kontrol eksiklikleri ve iyileştirilmesi gereken alanları tespit eder.

Kanıt Toplama: Denetçiler, finansal tabloların doğruluğunu ve güvenilirliğini test etmek için gerekli kanıtları toplar. Bu amaçla, örneklem ve analitik denetim teknikleri kullanarak mali verilerin doğrulanmasını sağlarlar.

Raporlama: Denetim sürecinin son aşamasında, denetçiler, denetim bulgularını ve sonuçlarını bir denetim raporu halinde sunar. Bu rapor, müşterinin finansal tablolarının doğruluğu, güvenilirliği ve yasal düzenlemelere uyumu hakkında bilgi verir.

Panopticon Bağımsız Denetim A.Ş., finansal tabloların denetimi hizmetiyle, müşterilerinin mali performansını ve şeffaflığını artırarak, yatırımcı güvenini sağlamayı hedeflemektedir. Bu sayede, şirketler, güçlü bir mali yapıya sahip olmanın yanı sıra, uluslararası standartlarda ve yasal düzenlemelere uygun bir şekilde faaliyet gösterirler.

Bağımsız Denetim Şirketimiz; uluslararası ve yerel düzeyde kabul görmüş standartlar çerçevesinde finansal tabloların bağımsız denetim hizmetlerini sunmaktadır. Bu kapsamda, denetim faaliyetlerimiz aşağıdaki standart ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmektedir:

Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”): Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan ve Türkiye’deki işletmeler için geçerli olan muhasebe ve finansal raporlama standartlarıdır.

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standartları (“BOBİ FRS”): Türkiye’deki büyük ve orta boy işletmelerin finansal raporlama süreçlerini düzenleyen ve KGK tarafından yayımlanan standartlardır.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UFRS”): Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından yayımlanan ve dünya genelinde kabul gören finansal raporlama standartlarıdır. UFRS, şirketlerin global anlamda karşılaştırılabilir ve şeffaf finansal bilgiler sunmasını amaçlar.

ABD’de Kabul Görmüş Muhasebe ve Raporlama Standartları (“US GAAP”): Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılan ve ABD menşeli şirketlerin finansal raporlama süreçlerini düzenleyen muhasebe ve raporlama standartlarıdır.

Firmamızın deneyimli ve uzman kadrosu, bu standart ve düzenlemelere göre finansal tabloların denetimi süreçlerini gerçekleştirir ve müşterilere en iyi hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdürür. Bu sayede, şirketlerin finansal tablolarının doğruluğu, güvenilirliği ve uluslararası standartlara uyumu sağlanmaktadır.