Uygunluk Denetimleri

Panopticon Bağımsız Denetim A.Ş., işletme faaliyetlerinin uygunluk denetimi hizmetleriyle de müşterilerinin yanında yer almaktadır. Uygunluk denetimi, işletme yönetim organları tarafından veya işletme dışında belirlenen kurallara (ana sözleşme, işletme politikaları, yasal mevzuat vb.) uygunluğun incelenmesi sürecidir.

Uygunluk denetiminde amaç, işletmenin belirlenen politikaları ve kurallarına uyumunu sağlamak ve yasal mevzuata uygunluğunu değerlendirmektir. Bu denetimler, işletmenin mali işler, satın alma, satış, pazarlama veya insan kaynakları gibi bölümlerinde ayrı ayrı ya da tümünde gerçekleştirilebilir.

Panopticon Bağımsız Denetim A.Ş. olarak, uygunluk denetiminde sunduğumuz hizmetler şunlardır:

Kurallar ve politikaların incelenmesi: Uzman denetçilerimiz, işletmenizin mevcut kurallarını, politikalarını ve yasal mevzuatını dikkatlice analiz ederek uygunluğunu değerlendirmektedir.

İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi: Denetçilerimiz, işletmenin iç kontrol sistemlerini inceleyerek, uygunluk denetimi sürecinde önemli bir rol oynayan bu sistemlerin etkinliğini değerlendirmektedir.

Uygulama ve takip: Uygunluk denetimi sürecinde, denetçilerimiz işletmenin faaliyetlerini yakından takip ederek, belirlenen politikalar ve kurallara uyumun sağlanmasına yönelik önerilerde bulunmaktadır.

Raporlama: Denetim süreci sonunda, denetçilerimiz elde ettikleri bulguları ve uygunluk değerlendirmesine ilişkin sonuçları içeren detaylı bir rapor hazırlamaktadır.

Panopticon Bağımsız Denetim A.Ş. olarak, işletmenizin uygunluk denetimi ihtiyaçlarını karşılayarak, süreçlerinizin yasal mevzuata ve belirlenen politikalara uyumunu sağlamaya yönelik hizmetler sunmaktayız. Bu sayede, işletmenizin süreçlerinin düzenli ve şeffaf bir şekilde işlemesine ve risklerin minimize edilmesine katkıda bulunmaktayız.