Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) Uyum Danışmanlığı

Panopticon Bağımsız Denetim A.Ş., Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) uyum sağlama sürecinde şirketlere danışmanlık hizmetleri sunarak, iş ve işlemlerin doğru uygulanmasına katkıda bulunmaktadır. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler şunlardır:

Şirket Organizasyon Yapısının Yenilenmesi: TTK çerçevesinde şirket organizasyon yapısının, Yönetim Kurulu ve yöneticilere ilişkin düzenlemelerin gözden geçirilerek yeniden yapılandırılması hizmetleri sunmaktayız.

Genel Kurul Düzenlemelerine Uyum Rehberliği: Şirketlerin TTK’ya göre Genel Kurul düzenlemelerine uyum sağlamalarına rehberlik etmekte ve gerekli düzenlemelerin yapılmasına destek olmaktayız.

Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi Oluşturma ve İşletme Destek: Şirketlerin TTK kapsamında kurumsal risk yönetim sistemlerini oluşturması ve işletilmesine ilişkin destek sağlamaktayız.

İç Kontrol ve İç Denetim Yapılandırması: TTK gerekliliklerine uygun olarak şirketlerin iç kontrol ve iç denetim uygulamalarını yapılandırmalarına yardımcı olmaktayız.

TMS/TFRS Geçiş Destek Hizmetleri: Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) geçiş sürecinde şirketlere danışmanlık hizmetleri sunarak, bu süreçte karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmaktayız.

TTK Uyumlu Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlama: Şirketlerin TTK ile uyumlu Yıllık Faaliyet Raporlarını hazırlamalarına destek olmaktayız.

Şirket Esas Sözleşmesinin TTK Uyumu: Şirket esas sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanunu’na uygun hale getirilmesi sürecinde danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Panopticon Bağımsız Denetim A.Ş., TTK’ya uyum sağlama sürecinde ve daha sonrasında şirketlere profesyonel ve etkin danışmanlık hizmetleri sunarak, işletmelerin hukuki ve mali açıdan güvenilir bir yapıya kavuşmasına katkı sağlamaktadır.