Şirketlere Özel Eğitim

Panopticon Bağımsız Denetim A.Ş., şirketlerin finansal raporlama ve denetim süreçlerinde başarıya ulaşmalarını desteklemek amacıyla, özel eğitim hizmetleri sunmaktadır. Alanında uzman eğitmenlerimiz, şirket çalışanlarına yönelik kapsamlı ve özelleştirilmiş eğitimler düzenlemektedir. Bu eğitimlerin başlıca konuları şunlardır:

Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS): TFRS’ye uygun finansal raporlama süreçlerinin anlaşılması ve uygulanması konusunda eğitimler sunarak, şirketlerin uluslararası standartlara uyumunu sağlamaktayız.

Bankacılık ve Finansal Kurumlar İçin Finansal Raporlama Standartları (BOBİ FRS): Finans sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin, özel sektör finansal raporlama standartlarına uyumunu destekleyen eğitimler düzenlemekteyiz.

Finansal Tabloların Hazırlanması: Şirket çalışanlarının finansal tabloların hazırlanması ve sunumu süreçlerinde bilgi ve becerilerini geliştirmek için eğitimler sunmaktayız.

Denetime Hazırlık: Şirketlerin bağımsız denetim süreçlerine hazırlanmalarına yardımcı olmak amacıyla, denetim süreçlerini ve beklentilerini anlamalarını sağlayan eğitimler düzenlemekteyiz.

Panopticon Bağımsız Denetim A.Ş., özel eğitim hizmetleriyle şirketlerin finansal raporlama ve denetim alanlarında bilgi ve beceri düzeylerini artırmakta ve bu sayede şirketlerin daha sağlam ve güvenilir yapılar inşa etmelerine katkıda bulunmaktadır.