Usulsüzlük ve Hile Denetimleri

Panopticon Bağımsız Denetim A.Ş. olarak, şirketlerdeki olası işlem ve muhasebe usulsüzlüklerinin önüne geçmek ve bu tür usulsüzlüklerin yol açabileceği zararların önlenmesi amacıyla kapsamlı denetim hizmetleri sunmaktayız. Bu denetim hizmetleri ile, şirket ortakları, devlet, kredi verenler ve işletmeyle ticari ilişkide olan tarafların zarar görmesini engellemeyi hedeflemekteyiz.

Finansal tabloların yasalarla belirlenmiş muhasebe usullerine uygun hazırlanmasının sağlanması ve işletmenin gerçek finansal durumunun doğru bir şekilde yansıtılması için şu denetim çalışmalarını yürütmekteyiz:

Muhasebe Usulsüzlükleri ve Hile Denetimi: Şirketlerin yasal defter kayıtlarını ve belgelerini inceleyerek, muhasebe süreçlerindeki olası usulsüzlüklerin ve hilelerin tespitine yönelik kontroller gerçekleştirmekteyiz.

Yönetici ve Çalışan Suistimal İncelemeleri: Çalışanlar, yöneticiler ve diğer ilgililerle görüşmeler yaparak, işletmedeki olası suistimallerin ve etik olmayan davranışların belirlenmesi ve önlenmesine yönelik çalışmalar yürütmekteyiz.

Veri Analizi ve Karşılaştırmalı Kontroller: Elde edilen bilgiler üzerinden veri analizleri yaparak, şirketlerin finansal performansının ve işlemlerinin sektör ve benzer işletmelerle karşılaştırılması suretiyle risklerin ve usulsüzlüklerin tespit edilmesine yönelik kontroller gerçekleştirmekteyiz.

Panopticon Bağımsız Denetim A.Ş. olarak, işlem ve muhasebe usulsüzlükleri konusundaki denetimlerimizle, şirketlerin güvenilir ve şeffaf bir yapıya kavuşmalarına yardımcı olmakta ve bu sayede işletmelerin sürdürülebilir başarıya ulaşmalarına destek olmaktayız.