İç Kontrol Sistemi Danışmanlığı

Panopticon Bağımsız Denetim A.Ş., şirketlerin iç kontrol sistemlerinin etkinliğini artırmak ve iş süreçlerinden güvence sağlayabilmeleri için danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler şunlardır:

  1. İç Kontrol Mekanizmalarının Kurulması: Şirketlerin faaliyetlerinden güvence alabilmeleri için etkin iç kontrol mekanizmalarının kurulması sürecinde danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız.
  2. Mevcut İç Kontrol Yapılarının Değerlendirilmesi: Şirketlerin mevcut iç kontrol yapılarını değerlendirerek, geliştirme ve iyileştirme alanlarını tespit etmekte ve bu konuda öneriler sunmaktayız.
  3. İç Denetim Biriminin Kurulması: Şirketlerin iç denetim birimlerini kurmalarına yardımcı olarak, iç denetim süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamaktayız.
  4. Mevcut İç Denetim Uygulamalarının Geliştirilmesi: Şirketlerin mevcut iç denetim uygulamalarını analiz ederek, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi gereken alanlarda rehberlik etmekteyiz.

Panopticon Bağımsız Denetim A.Ş., şirketlerin iç kontrol ve iç denetim süreçlerinin etkinliğini artırarak, işletmelerin risk yönetimi, performans ve verimlilik açısından daha sağlam ve güvenilir bir yapıya kavuşmalarına katkı sağlamaktadır.