Vergi ve Hukuk Danışmanlığı

Panopticon Bağımsız Denetim A.Ş., şirketlere vergi ve hukuk alanlarında kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunarak, iş süreçlerinin yasal düzenlemelere uyumunu sağlamaktadır. Bu bağlamda sunulan hizmetler şunlardır:

Vergi Danışmanlığı:

Vergi planlaması ve optimizasyonu: Müşterilerimizin vergi yüklerini en aza indirmelerine yardımcı olarak, etkin vergi planlaması ve stratejileri sunmaktayız.

Tam tasdik hizmetleri: Şirketlerin mali tablolarının ve beyannamelerinin doğru ve mevzuata uygun şekilde hazırlanmasına yardımcı olmaktayız.

Yatırım teşvikleri: Müşterilerimize yatırım teşvikleri ve devlet destekleri konusunda danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız.

Ar-Ge ve teknoloji geliştirme bölgeleri: Ar-Ge ve teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren şirketler için vergi avantajları ve diğer destekler hakkında bilgilendirme sunmaktayız.

Transfer fiyatlandırması: Uluslararası ve ulusal transfer fiyatlandırması mevzuatına uyum sağlama ve risk yönetimi konusunda danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Hukuk Danışmanlığı:

Ticaret hukuku: Şirketlerin ticari faaliyetlerine ilişkin hukuki süreçlerde rehberlik etmekte ve ticari anlaşmaların hazırlanması ve revizyonu konusunda destek sağlamaktayız.

İş hukuku: İşverenler ve çalışanlar arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen mevzuata uyum konusunda danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Sözleşme hukuku: Müşterilerimize sözleşme hazırlama, revize etme ve yorumlama konularında hukuki destek sağlamaktayız.

Şirketler hukuku: Şirketlerin kuruluş, birleşme, devir ve tasfiye işlemlerinde hukuki danışmanlık hizmetleri sunarak, süreçlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesine yardımcı olmaktayız.

Panopticon Bağımsız Denetim A.Ş., vergi ve hukuk alanlarındaki uzman kadrosu ile şirketlerin mevzuata uyumlu ve riskleri minimize eden yapılarını oluşturmalarında önemli bir rol oynamaktadır.